Niet gecategoriseerd

Macht, dwang en bureaucratie in hulpverlenersland

Onze jongens hebben al jaren een PGB de oudste is 20 en krijgt al 2 jaar vanuit de WMO. De 2 jongste worden in augustus 18 en er heeft een overdracht plaats gevonden van CJG- naar WMO consulenten. Keukentafel met CJG coach en WMO consulent van 2 uur lang heeft thuis plaats gevonden. We hebben […]

Niet gecategoriseerd

Bedankt voor uw oordeel!

Enig idee hoe vaak een zorgintensiefgezin beoordeelt en veroordeelt wordt? Ons gezin met drie kinderen met autisme in de leeftijd van 17 tot 20 jaar worden al 15 jaar beoordeelt en veroordeelt. Het begint al op de peuterspeelzaal en bij sommige al op het consultatiebureau. De peuterjuffen geven aan dat ze ander gedrag zien wat ze […]

Niet gecategoriseerd

Het negeren van de diagnose autisme

Kort geleden ben ik met een moeder van een thuiszittende puberzoon met autisme mee geweest naar de jeugdbeschermingstafel. De (jeugd)beschermingstafel is een overleg tussen meerdere partijen, zoals de CJG-coach van de gemeente, jeugdreclassering en andere betrokken organisaties. Tijdens zo’n overleg wordt over gezinnen gesproken waarin men denkt dat het opvoedklimaat onveilig is of waarbij anderszins […]

Niet gecategoriseerd

De functie van een capuchon

Wist je dat een capuchon van een sweater of een t’shirt voor kinderen met autisme veiligheid kan bieden? Meestal willen we dat kinderen op school, in de klas of in gezelschap met andere mensen de capuchon af doen. Dat hebben we zo geleerd, dat zijn zo de waarden en normen die we mee hebben gekregen […]

Niet gecategoriseerd

Vertel je het wel of niet dilemma…

‘Yes, ik ben aangenomen, ik heb een baan!!’ Dat zijn de blijde woorden van de 17 jarige Rick met diagnose PDD-nos. Rick heeft met behulp van zijn PGB begeleidster bij verschillende bedrijfjes gesolliciteerd, maar werd steeds afgewezen omdat er geen tijd of onvoldoende kennis was om hem te begeleiden. Rick volgt thuis onderwijs en wilde net als alle andere […]

Niet gecategoriseerd

Shoppen in hulpverlenersland is niet altijd verkeerd.

Herken je ook het ‘shoppen bij hulpverleners?’ Ken je cliënten of ouders die dat doen? Of herken je jezelf er in? Ik wel, ik heb als ouder ook geshopt bij verschillende hulpverleners. Shoppen wordt vaak bij hulpverlening als een negatieve activiteit gezien. Het wordt vaak gezien als weerstand van ouders, gezien als niet geholpen willen worden. […]

Niet gecategoriseerd

Afspraken maken met autisme

Heb jij als ouder, leerkracht of als hulpverlener wel eens afspraken gemaakt met een kind, jongere of volwassenen met autisme? En? Kwam hij zijn afspraak na? Voor het gemak schrijf ik even in de hij vorm, maar dit kan ook een zij zijn in alle mogelijke leeftijden. Het maken van een afspraak vereist veel cognitieve vaardigheden. Onder […]

Niet gecategoriseerd

Geen begrip meer voor Begrip!

Ik sta in de badkamer en denk aan mijn zoon van 20 met autisme en angstproblemen. Over 3 weken gaat hij examen doen voor zijn Havo. Ik ben trots dat hij zover gekomen is. Na twee jaar thuiszitten heeft hij met vele hobbels zijn VMBO-T diploma gehaald en met nog meer hobbels probeert hij de […]

Niet gecategoriseerd

‘Je kent ze wel, zo’n moeder die….

‘Je kent ze wel, die ouders die niet mee willen werken. Zo jammer want daardoor komt het kind niet verder. Oh ja zeker, ik heb ook zo’n moeder die er werkelijk niks van snapt.’ Als coach raak ik in gesprek met verschillende hulpverleners of onderwijzend personeel, allemaal even enthousiast en passievol met hun werk bezig. […]

Niet gecategoriseerd

De marionet…

Een tijd geleden kreeg ik op een trainingsmiddag van Anneke Groot van Stichting Horison mee dat je als ouders van kinderen met autisme bloot staat aan oordelen van anderen, maar dat je ook de touwtjes in eigen handen moet houden. Je eigen regie behouden door de touwtjes niet af te geven aan andere die oordelen over je […]