• Kennis

  Motivatie

  Hoe lastig is het als je kind niet gemotiveerd is voor iets. Vooral als het gaat om wat wij als ouder(s), hulpverleners en leerkrachten belangrijk vinden. Soms lijkt het wel alsof je ze nergens voor gemotiveerd krijgt. Motivatie lijkt iets ongrijpbaars. Je bent wel of niet gemotiveerd ergens voor. Gemotiveerd zijn is niet iets wat je overkomt, je kunt jezelf  of de ander bewust motiveren. Maar hoe dan? Minder gamen, eerder gaan slapen, eerder opstaan, het opruimen van een slaapkamer, naar school gaan, maken van huiswerk, het zoeken van een baantje, gezonder eten, en ga zo maar door. Aspecten die hierin mee spelen, is de leeftijd, interesse, mogelijkheden, overzicht, inzicht, en…

 • Kennis

  Afspraken maken met autisme

  Heb jij als ouder, leerkracht of als hulpverlener wel eens afspraken gemaakt met een kind, jongere of volwassenen met autisme? En? Kwam hij zijn afspraak na? Voor het gemak schrijf ik even in de hij vorm, maar dit kan ook een zij zijn in alle mogelijke leeftijden. Het maken van een afspraak vereist veel cognitieve vaardigheden. Onder de cognitieve vaardigheden die je zoal nodig hebt voor het maken van afspraken zijn bijvoorbeeld; (vanaf baby) waarnemen, nauwkeurig zijn, gegevens verzamelen. (Basisschoolkind) vergelijken, selecteren. (Puber) tijdsoriëntatie, systematisch werken, plannen, logisch denken, en analyseren. De ontwikkeling van de cognitieve functies vindt plaats vanaf de babytijd tot ongeveer 24 jaar. Kinderen en volwassenen met autisme hebben veelal…

 • Kennis

  Zintuiglijke prikkelverwerking

  Als ouders, begeleider of leerkracht heb je dagelijks te maken met de over-of ondergevoeligheden van het kind met autisme. Autisme en onder- en overgevoeligheid zijn zaken die erg vaak samengaan. Moeilijk gedrag van kinderen gaat vaak samen met onder- en overgevoeligheid van de zintuigen. Het is goed om hier meer inzicht in te krijgen zodat men opzoek kan gaan naar mogelijkheden om het kind te helpen, in plaats van het kind te willen veranderen in zogenaamde ‘normale mensen’. Wij kennen 5 zintuigen; de huid, ogen, oren, neus en mond die over- en/of ondergevoelig kunnen zijn voor zintuiglijke prikkels. Als je overgevoelig bent voor prikkels reageer je overdreven op de gewone…

 • Kennis

  IQ en disharmonisch intelligentie profiel.

  Wat betekend IQ eigenlijk? Het IQ is een intelligentiemeting van een persoon. Een IQ-test is ten eerste momentopname zoals bij veel metingen het geval is. Als een deelnemer ziek is, zeer slecht geslapen heeft of gestoord wordt door bijvoorbeeld andere deelnemers of herrie zal hij al snel 10-20% minder scoren. Het gemiddelde IQ is 100. Van 85 tot 115 spreek je van een normaal IQ. Boven de 115 is het IQ bovengemiddeld. Boven de 130 spreek je van hoogbegaafd. Een IQ onder de 85 is beneden gemiddeld. Disharmonisch intelligentie profiel De term disharmonisch intelligentieprofiel slaat op de uitslag van een intelligentietest, die is afgenomen door psychologen en orthopedagogen. In het…

 • Blog,  Kennis

  Van Koelkastmoeder naar ontwikkelingsperspectief!

  Autisme is nog niet zo lang geleden ontdekt. Ondanks dat het woord autisme van het Griekse woord autos komt, dat ‘zelf’  betekend en duidt op de in zichzelf gekeerde indruk die een persoon met autisme vaak maakt. De term ‘koelkastmoeder’of ijskastmoeder werd vanaf de jaren veertig gebruikt als etiket voor moeders van autistische kinderen. Deze moeders werden aangewezen voor het ongewone gedrag van hun kinderen, dat hoofdzakelijk bestond uit starre rituelen, spraakproblemen en isolement. De koelkastmoeder-theorie is een theorie die in de loop der tijd gebruikt is om hechtings- en/of ontwikkelingsproblemen bij kinderen in het geval van autisme te verklaren vanuit de onvoldoende genegenheid van ouders. De term is afkomstig…

 • Kennis,  Tips & Tools

  Over communiceren bij autisme

  Communiceren is een belangrijk onderdeel in ons leven. Communiceren doe je verbaal en non verbaal, dus met woorden en met lichaamstaal. Emoties worden vooral door het lichaam vertolkt.  Zoals je gezichtsuitdrukking, de toon die je gebruikt om nadruk te leggen op wat je zegt. Voor kinderen en volwassenen met autisme kan communiceren ontzettend lastig zijn. Juist omdat zij soms moeite hebben met het ontcijferen van de verbale en non-verbale  taal. Wat wordt er nou precies gezegd? Wat zegt je gezicht, hoe klinkt je stem? Voor wie is de boodschap bedoelt? Soms kan datgene wat iemand zegt in tegenspraak zijn met wat iemand ‘uitstraalt’. Dat kan dan heel verwarrend zijn. Kinderen met autisme…

 • Kennis

  Informatie verwerking bij autisme.

    Hersenen Denken, praten, lopen en leren. Onze hersenen regelen deze levensfuncties en maken wat onze zintuigen waarnemen begrijpelijk. In de hersenen zitten ook het geheugen en onze persoonlijkheid, die ons karakter vormt: wat voelen en vinden we, en waarom? Dankzij onze hersenen kunnen we bijvoorbeeld niet alleen een foto bekijken, maar ook tegelijkertijd genieten van de herinnering die bij de foto hoort. Kortom, de hersenen maken ons tot wie we zijn. De veelzijdigheid ervan maakt van de hersenen het meest ingewikkelde menselijke orgaan. Stel je een boom voor met heel veel takken; die hoofdtakken hebben zijtakken en deze zijtakken hebben weer hele kleine zijtakjes. Hoe vaker een baby informatie…