Niet gecategoriseerd

Handig om te weten als je kind met autisme 18 jaar wordt.

Als je kind 18 jaar wordt verandert er best wel het een en ander. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. En met name met jongeren met autisme die 18 jaar worden.
Als ouder bent je niet meer financieel verantwoordelijk voor je kind. Het kind kan bijvoorbeeld zonder toestemming abonnementen afsluiten, rijlessen volgen of leningen afsluiten. 

Mensen met autisme hebben een regenboog aan verschillende leeftijden. Je hebt de kalenderleeftijd en de emotionele leeftijd. Hierin kunnen op bepaalde situaties grote verschillen zichtbaar zijn. Voor uitleg klik hier.
Zodra je kind 18 jaar wordt wordt het gezien als volwassen. Hij of zij worden voor een aantal dingen verantwoordelijk gesteld, maar sommige jongeren zijn er nog helemaal niet aan toe om die verantwoordelijkheden al te dragen. Helaas wordt jij als ouder in verband met de wet privacy AVG bij veel zaken buitengesloten. Als je kind moeite heeft met telefoneren en dit eerder vermijdt dan aangaat dan is het niet zeker dat als jij als ouder gaat bellen de gewenste informatie krijgt.

Zo wilde ik in het nieuwe schooljaar inloggen op het Magister van school, maar kreeg geen toegang. School gebeld, waar zij aangaven dat ik toestemming en inloggegevens moest vragen bij ons kind. Helaas kreeg ik geen inloggegevens dus kon ik ook niet meer meekijken en bellen naar school had geen nut want zij mochten geen informatie meer geven.

Zolang je nog op de middelbare school zit kun je een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming komt in de plaats van de kinderbijslag. De kinderbijslag vervalt als het kind 18 jaar wordt. Je vraagt de tegemoetkoming aan bij DUO.

Tot hun 18e verjaardag zijn kinderen gratis meeverzekerd in de ziektekostenverzekering. Vanaf je 18e jaar ben je daarvoor zelf premieplichtig. Je kind kan zelf de toeslag aanvragen en krijgt de toeslag op zijn rekening gestort. Maar is jouw kind al zover dat hij zelf zijn zorgverzekering kan beheren? Klik hier voor meer info.

Mocht je zorg krijgen vanuit de Jeugdwet dan kan je voor zijn 18 de jaar verlengde Jeugdwet aanvragen tot 23 jaar bij het jeugd-/wijkteam van de gemeente. Dit was mij niet verteld en we gingen over naar de WMO.
WMO zorg is toch wel wat onpersoonlijker en bij onze gemeente krijg je bij elke nieuwe aanvraag een nieuwe WMO consulent met het gevolg dat je steeds weer je verhaal opnieuw moet vertellen. Alhoewel de jongeren wordt geacht de aanvragen in te dienen en zijn verhaal te doen. Met persoonlijke- of schriftelijke toestemming mag je informatie opvragen of communiceren voor je kind.

Regel op tijd schriftelijk toestemming voor de huisarts en apotheek. Zonder toestemming kan je niet makkelijk meer medicatie ophalen of een medicatieoverzicht meekrijgen bij de apotheek. Gegevens opvragen of iets regelen bij de huisarts gaat ook niet meer zonder toestemming van je kind.

Mocht je de gemeente moeten bellen of het UWV in verband met een uitkering dan kan je dit alleen nog doen in het bijzijn van je kind zodat deze door de telefoon toestemming geeft. Zo ook met de woningbouwvereniging of woningcoöperatie.

Je kan een DigiD aanvragen. Met een persoonlijke DigiD log je in op websites van de overheid. Je kunt een DigiD gebruiken voor de aanvraag van studiefinanciering. Voor de DigiD heb je je burgerservicenummer nodig. Dit nummer staat in je paspoort of op je identiteitskaart.

Als je onder toezicht bent gesteld, stopt die OTS ook als je 18 wordt. Heb je na je 18e verjaardag nog hulp nodig, dan moet je (gezins)voogd/jeugdbeschermer daar ruim op tijd met jou en de jongvolwassenen over praten. 

Vanaf 18 jaar heeft het kind Actief kiesrecht wat wil zeggen dat je kind mag stemmen!!

Ik had voor onze zoon een indicatie voor beschermd wonen aangevraagd bij de gemeente. We hadden de indicatie bijna binnen, onze zoon moest alleen nog tekenen. Omdat hij niet eens was met de informatie die er in stond en hij zijn diagnose niet accepteert werden de papieren niet getekend en kwam de aanvraag te vervallen. Wij hadden vooraf geen mentorschap geregeld en hadden nu dus ook geen recht op deze indicatie.

Wil je meer informatie over wat er gebeurt als je 18 jaar wordt?

·       Rijksoverheid
·       Kwikstart
·       18 en nu
·      Pleegzorg, voor pleegouders wanneer een pleegkind 18 jaar wordt  

Als iemand niet zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, kan de kantonrechter op verzoek de beschermingsmaatregel mentorschap instellen. Klik hier voor meer info over mentorschap, curatele en bewindvoering. Je kan als ouder(s) dit aanvragen maar je kan ook iemand anders vragen om de taken van mentorschap op zich te nemen.

www.petradekker.nl

Related post