Niet gecategoriseerd

Emoties van de ander en jezelf.

Als je kind ‘opeens’ boos lijkt te worden, probeer dan na te gaan wat er vooraf is gebeurd. Hoe was de situatie, wat waren de gevoelens en gedachtes. Een boze bui komt zelden uit het niets. Soms kan de aanleiding een aantal dagen eerder hebben plaats gevonden, maar was het probleem voor jouw kind nog niet goed opgelost. Soms is een situatie nog goed zichtbaar en is de belevingswereld van jouw kind anders dan de werkelijkheid. Maar dan nog, blijft het zijn of haar waarheid.

Je kan een boze bui vergelijken met een vulkaan in rust, een vulkaan in werking en een vulkaan die uitbarst. De gevoelens en gedachtes zijn vergelijkbaar met het lava in de vulkaan en het gedrag  met het uitbarsten van de vulkaan.
6946450-evil-aswolk-boven-een-uitbarstende-vulkaan
Reageer rustig, wacht tot je kind weer gekalmeerd is en probeer samen uit te vinden wat het gedrag jou wilde vertellen. Gedrag staat niet op zich zelf, maar wordt beïnvloed door gedachtes, gevoelens, en je drijfveren.

Soms is het moeilijk te achterhalen wat er speelt of gespeeld heeft omdat het kind moeilijk gevoelens kan herkennen en benoemen.

Je kan ze hier wel bij helpen. Je kan beginnen met de basis emoties te benoemen en voorbeelden te geven. De basis emoties zijn bang, blij, verdrietig en boos.
Vaak is het voor volwassenen ook moeilijk om gevoelens te herkennen en te benoemen.
Ik ondersteun ouders hierin en leer hen als voorbeeld te fungeren. Zij leren eerst  van zichzelf emoties te herkennen en te benoemen.
Vervolgens gaan zij het kind observeren en benoemen zij de gevoelens die zij zien, waarna ze toetsen bij het kind of het klopt wat zij gezien hebben? Bevestigd het kind deze gevoelens dan kan je door vragen met open vragen. Vragen waar je geen nee of ja op kunt antwoorden maar vragen waar je een uitgebreider antwoord op kan verwachten. Vaak zeggen ze dan nog: ‘weet niet!‘ Geef dan aan wat jij denkt. ‘Ik denk dat jij je boos voelt.’ of ‘Ik zie dat je boos bent.

Moedig je kind aan om emoties te uiten en benoemen en complimenteer het als het lukt. Vanuit de basis emoties kan je bekijken of je het kan uitbreiden met meer verschillende emoties zodat ze ook leren dat daar verschillende gradaties in zijn. Maar ook dat sommige emoties een andere functie kunnen hebben. Je kan lachen als je blij bent, maar sommige mensen gaan ook lachen als ze angst voelen. Je kan huilen omdat je verdrietig, boos of angstig bent, maar ook omdat je pijn hebt, of als je een uitje doorsnijdt. Benoem hierin duidelijk de verschillen!

emotions

www.coachaut.nl

 

Related post