• Tips & Tools

    Emoties van de ander en jezelf.

    Als je kind ‘opeens’ boos lijkt te worden, probeer dan na te gaan wat er vooraf is gebeurd. Hoe was de situatie, wat waren de gevoelens en gedachtes. Een boze bui komt zelden uit het niets. Soms kan de aanleiding een aantal dagen eerder hebben plaats gevonden, maar was het probleem voor jouw kind nog niet goed opgelost. Soms is een situatie nog goed zichtbaar en is de belevingswereld van jouw kind anders dan de werkelijkheid. Maar dan nog, blijft het zijn of haar waarheid. Je kan een boze bui vergelijken met een vulkaan in rust, een vulkaan in werking en een vulkaan die uitbarst. De gevoelens en gedachtes zijn vergelijkbaar…

  • Blog

    Zijn we tolerant ten opzichte van kinderen die iets meer nodig hebben?

    Ik schrik vaak van het nieuws. Kinderen die zelfmoord plegen vanwege pesten, maar ook kinderen die niet goed passen binnen ons onderwijssysteem. Helaas hebben wij dat zelf aan leve de lijve moeten ondervinden, en lees ik nog dagelijks berichten hierover. Kinderen die ziek zijn, chronisch ziek zijn, hooggevoelige of hoogbegaafde kinderen, kinderen met ADHD en/of autisme. En zo zijn er in Nederland nog veel meer kinderen die niet binnen ons onderwijs mee kunnen komen en tijdelijk of geheel thuiszitten. Toch blijft men deze kinderen als vierkante blokjes in een rondje proppen. Net zolang proppen tot het kind en zijn ouders er bij neervallen. Als je als ouder(s) zijnde merkt dat je…