• Blog

    Durf te leren..

    Jaren geleden toen wij ouders het nog erg moeilijk hadden met onze kinderen, riepen wij steeds weer: “Maar kijk dan toch naar ons kind! Het gaat echt niet goed!” Dit klopte, het ging ook echt niet goed. Een van de jongens vertoonde explosief gedrag, leek ons vaak niet te horen of te begrijpen, en een ander reageerde op situaties die ik totaal niet begreep. Het naar school gaan verliep moeizaam, enorm moeizaam. Ik bracht de jongens met veel moeite, bloed, zweet en tranen naar school en zag er tegen op als ze alle drie weer thuis kwamen na schooltijd. De jongens waren boos, angstig en gefrustreerd en gingen flink in…