• Blog

    Macht, dwang en bureaucratie in hulpverlenersland

    Onze jongens hebben al jaren een PGB de oudste is 20 en krijgt al 2 jaar vanuit de WMO. De 2 jongste worden in augustus 18 en er heeft een overdracht plaats gevonden van CJG- naar WMO consulenten. Keukentafel met CJG coach en WMO consulent van 2 uur lang heeft thuis plaats gevonden. We hebben hierin wederom gekozen voor een gesprek zonder de jongens en heb ik samen met onze PGB begeleider alle ‘ins en outs’ verteld over onze 3 jongens. Vervolgens kreeg ik vage mail van WMO consulent dat we een afspraak gaan ontvangen van Trompetter & van Eeden een onafhankelijke organisatie voor sociaal-medische expertise. Op mijn vraag wat…