• Blog

  Bedankt voor uw oordeel!

  Enig idee hoe vaak een zorgintensiefgezin beoordeelt en veroordeelt wordt? Ons gezin met drie kinderen met autisme in de leeftijd van 17 tot 20 jaar worden al 15 jaar beoordeelt en veroordeelt. Het begint al op de peuterspeelzaal en bij sommige al op het consultatiebureau. De peuterjuffen geven aan dat ze ander gedrag zien wat ze niet gewend zijn, vervolgens op het basisonderwijs gaat het mis en gaat de leerkracht met de intern begeleider in overleg en worden de ouders gevraagd voor een gesprek waarin er geconstateerd wordt dat er mogelijk iets niet klopt. De ene leerkracht verlaat de klas om welke reden dan ook en er komt een nieuwe leerkracht…

 • Blog

  Het negeren van de diagnose autisme

  Kort geleden ben ik met een moeder van een thuiszittende puberzoon met autisme mee geweest naar de jeugdbeschermingstafel. De (jeugd)beschermingstafel is een overleg tussen meerdere partijen, zoals de CJG-coach van de gemeente, jeugdreclassering en andere betrokken organisaties. Tijdens zo’n overleg wordt over gezinnen gesproken waarin men denkt dat het opvoedklimaat onveilig is of waarbij anderszins een of meerdere kinderen in het gezin in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd. Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt besloten of wel of niet een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt gestart of dat dit voorkomen kan worden door preventieve jeugdbescherming in te zetten. Er waren zeven professionals, een notulist, een voorzitter en de…

 • Blog

  De functie van een capuchon

  Wist je dat een capuchon van een sweater of een t’shirt voor kinderen met autisme veiligheid kan bieden? Meestal willen we dat kinderen op school, in de klas of in gezelschap met andere mensen de capuchon af doen. Dat hebben we zo geleerd, dat zijn zo de waarden en normen die we mee hebben gekregen van onze maatschappij. Uit ervaring weet ik dat een capuchon een belangrijke functie kan bieden en dat je bij goede observatie kan zien hoe een kind zich op dat moment voelt. Als en kind zich niet prettig of onveilig voelt zal hij of zij de capuchon ophouden en zichzelf er diep in willen verstoppen. Als…