• Tips & Tools

    Tips en tools voor thuiszitters en vastlopers op school.

    Tips bij terugkeer naar school: Maak een opbouwprogramma waarin kleine stappen gemaakt worden. Bijvoorbeeld, eerst kennismaken met de mentor/leerkracht In deĀ eerste week/ of halve week alleen het 1ste lesuur en dat opbouwen per week en lesuur. Geen volledige dagen meedraaien. Dit is te vermoeiend gezien alle prikkels zij moeten verwerken. Iets eerder op school laten komen, zodat ze/hij als eerste in de klas zijn, of als ze/hij het prettiger vindt juist iets later in de klas. Regelmatig korte gesprekjes om te polsen hoe het gaat. Hulp bij planning en organisatie. Als het kins zintuigelijk gevoelig is, vraag dan wat hij/zij nodig heeft. Ze kunnen last hebben van zonlicht op de…