• Blog

    Uw kind met autisme is slim genoeg om te weten dat….

    Een zin die ouders vaak te horen krijgen van een leerkracht of hulpverlener is dat hun kind slim genoeg is om te weten dat… en dat ze slim genoeg zijn om het een en ander wel te kunnen. Ook zo vertelde mij een moeder die contact had opgenomen met school ter voorbereiding van het schooljaar voor haar kind, dat die zinnen haar erg kunnen kwetsen. En ja, ook ik herken dat. Maar waarom kwetsen deze zinnen ons? De zin dat ons kind slim genoeg is zou misschien een compliment moeten zijn, maar als blijkt dat ons kind niet doet wat er gevraagd wordt of geen antwoord kan geven op de…